TitleAuthorPublication DatePublisherType
  From Water Oxidation to Reduction: Homologous Ni–Co Based Nanowires as Complementary Water Splitting Electrocatalysts Peng, Z.; Jia, D.; Al-Enizi, A.; Elzatahry, Ahmed A.; Zheng, G.2015WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaAArticle
  Mesoporous TiO2 Mesocrystals: Remarkable Defects-Induced Crystallite-Interface Reactivity and Their in Situ Conversion to Single Crystals Liu, Yong; Luo, Yongfeng; Elzatahry, Ahmed A.; Luo, Wei; Che, Renchao; Fan, Jianwei; Lan, Kun; Al-Enizi, Abdullah M.; Sun, Zhenkun; Li, Bin; Liu, Zhengwang; Shen, Dengke; Ling, Yun; Wang, Chun; Wang, Jingxiu; Gao, Wenjun; Yao, Chi; Yuan, Kaiping; Peng, Huisheng; Tang, Yun; Deng, Yonghui; Zheng, Gengfeng; Zhou, Gang; Zhao, Dongyuan2015American Chemical SocietyArticle
  Radially oriented mesoporous TiO2 microspheres with single-crystal–like anatase walls for high-efficiency optoelectronic devices Liu, Yong; Che, Renchao; Chen, Gang; Fan, Jianwei; Sun, Zhenkun; Wu, Zhangxiong; Wang, Minghong; Li, Bin; Wei, Jing; Wei, Yong; Wang, Geng; Guan, Guozhen; Elzatahry, Ahmed A.; Bagabas, Abdulaziz A.; Al-Enizi, Abdullah M.; Deng, Yonghui; Peng, Huisheng; Zhao, Dongyuan2015American Association for the Advancement of ScienceArticle
  Review of recent research on biomedical applications of electrospun polymer nanofibers for improved wound healing Hassiba, Alaa J.; El Zowalaty, Mohamed E.; Nasrallah, Gheyath K.; Webster, Thomas J.; Luyt, Adriaan S.; Abdullah, Aboubakr M.; Elzatahry, Ahmed A.2016Future MedicineArticle
  Synthesis and electrochemical properties of nickel oxide/carbon nanofiber composites Al-Enizi, Abdullah M.; Elzatahry, Ahmed A.; Abdullah, Aboubakr M.; Almaadeed, Mariam A.; Wang, Jinxiu; Zhao, Dongyuan; Al-Deyab, Salem2014Elsevier LtdArticle
  Synthesis, characterization, and antimicrobial properties of novel double layer nanocomposite electrospun fibers for wound dressing applications Hassiba, Alaa J.; El Zowalaty, Mohamed E.; Webster, Thomas J.; Abdullah, Aboubakr M.; Nasrallah, Gheyath K.; Khalil, Khalil Abdelrazek; Luyt, Adriaan S.; Elzatahry, Ahmed A.2017Dove PressArticle
  A systematic investigation of the bio-toxicity of core-shell magnetic mesoporous silica microspheres using zebrafish model Nasrallah, Gheyath K.; Zhang, Yu; Zagho, Moustafa M.; Ismail, Hesham M.; Al khalaf, Areej A.; Prieto, Rafael M.; Albinali, Kholoud E.; Elzatahry, Ahmed A.; Deng, Yonghui2018ElsevierArticle