• AHLAK YAPISI BOZULMUŞ TOPLUMLARIN ISLAHINDA KURAN-I KERİM’İN ROLÜ 

   Aydin, Muhammed ( Association for Educational Communications and Technology, Sakarya University, Istanbul University , 2022 , Conference Paper)
   Toplumu oluşturan en temel unsur olan insanın, hayatını ilahi vahyin çizdiği sınırlara göre yaşamaması ve bu suretle de yaşantısının temeline kendi arzu ve isteklerini koyması durumunda ahlaki yapısı vahye aykırı bireylerin ...
  • Başarılı Öğretmenin Vasıfları 

   Aydın, Muhammed ( International Teacher Education Conference , 2014 , Presentation)
   Bu çalışma başarılı ve idealist bir öğretmenin sahip olması gereken özellikleri konu edinmektedir.
  • Eğitim Bağlamında Kur’an Nasıl Okunmalı ve Nasıl Anlaşılmalı 

   Aydın, Muhammed ( International Distance Education Conference , 2015 , Conference Paper)
   Kuran, Allah’ın kelamı olduğu için kendine has bir okuma üslubu olmalı kendine has bir anlaşılma tarzı olmalıdır. Yazımız bu minvalde olacak ve Kuran’ın nasıl okunması ve anlaşılması gerektiği hususlarına değineceğiz.
  • Eğitim ve Öğretimde Vahyin Temel Gayeleri 

   Aydın, Muhammed ( The Association of Science, Education and Technology (TASET) , 2018 , Article)
   Vahyin ışığında insan, hayatının nasıl olması gerektiğini ve içinde yaşadığı toplumu nasıl şekillendireceğini öğrenmekte ve Kuran-ı Kerim'in kendisine göstermiş olduğu surette bunu yapmaktadır. İnsan aynı zamanda Kuran-ı ...
  • EĞİTİM BAĞLAMINDA KUR’AN’DAKİ AYETLERİN İNİŞ SEBEPLERİNİ BİLMENİN FAYDALARI 

   AYDIN, Muhammed ( Faculty of Education, Cyprus International University , 2020 , Conference Paper)
   Kuran-ı Kerim, beşeriyetin hidayet kaynağı olduğu gibi, aynı zamanda yeryüzünde yaşayan insanların yaşarken ahlâkî, hukukî ve hayatın tüm alanlarındaki sorunlarına cevap teşkil eden ilahi bir kitaptır. Genel anlamda ...
  • Kuran-ı Kerim Işığında Çocukların Ahlak Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

   Aydın, Muhammed; آيدين, محمد ( TOJET , 2018 , Conference Paper)
   İnsan, Kuran-ı Kerim ışığında almış olduğu ahlak eğitimiyle iyi bir kimse olmakta ve bu suretle de gerçek mutluluğu yakalamaktadır. Almış olduğu bu eğitimin kalıcı olması için, çocuk yaşta bu eğitime başlanmalı ve bu eğitim ...
  • TOPLUMSAL EĞİTİMDE KURAN-I KERİM’İN ROLÜ 

   Aydın, Muhammed; آيدين, محمد ( The Association of Science, education and technology TASET , 2019 , Conference Paper)
   İnsanları kendine kul olarak yarattığını bize bildiren Allah (cc), insanların bütünüyle oluşan toplumun da kendi isteği doğrultusunda yaşamasını ve bu gayeye uygun bir şekilde bir düzen inşa etmesini doğal bir sonuç olarak ...