العنوانالمؤلفتاريخ النشرالناشرالنوع
    Evaluation of anti-melanoma activities of (1S,2E,4R,6E,8R,11S,12R)-8,12- epoxy-2,6-cembradiene-4,11-diol, (1S,2E,4R,6E,8S,11R,12S)-8,11-epoxy-4,12-epoxy- 2,6-cembradiene and (1S,4R,13S)-cembra-2E,7E,11E-trien-4,13-diol from the Red Sea soft coral Sarcophyton glaucum  Szymanski, Pawel T.; Ahmed, Safwat A.; Radwan, Mohamed M.; Khalifa, Sherief I.; Fahmy, Hesham2014Natural Product CommunicationsArticle
    Evaluation of the Anti-melanoma Activities of Sarcophine, (+)-7α,8β-Dihydroxydeepoxysarcophine and Sarcophytolide from the Red Sea Soft Coral Sarcophyton glaucum  Szymanski, Pawel T.; Ahmed, Safwat A.; Radwan, Mohamed M.; Khalifa, Sherief I.; Fahmy, Hesham2014Natural Product Communications, Inc.Article